Pro koho je Smart Mouth určena ...

Pomůcka Smart Mouth je určena pro terapie:

  • v logopedických ordinacích a zdravotnických zařízeních, kde je nutno demonstrovat práci orofaciálního systému;
  • pro školská zařízení - mateřské školy, základní školy, speciální školy s logopedickou péčí;
  • speciálně-pedagogická centra, včetně center pro děti s PAS, CTA;
  • sociální zařízení se zaměřením na logopedickou prevenci a péči;
  • a další podobná zařízení pro děti i dospělé.

pixlr-bg-result (1)

Pohyblivý model dutiny ústní Smart Mouth je jako logopedická pomůcka využitelný při seznámení a uvědomění si obsahu mluvidel u nejmenších dětí, při výuce a cvičení oromotorických dovedností, správné výslovnosti, polykání, demonstraci správné klidové polohy jazyka a při ukázce správného provedení stimulací jazyka u pacientů každého věku.

Napomáhá pochopení výkladu logopeda a zejména u dětí k upoutání a udržení jejich pozornosti, kde výklad s demonstrací vykazují hravou formu. Smart Mouth vypadá vesele, je příjemný na dotek a poskytuje širokou škálu možností skutečně názorné a zábavné prezentace poloh a tvarování jazyka v ústní dutině. Děti začaly této logopedické pomůcce říkat "Smartík".

Pohyblivý model dutiny ústní Smart Mouth výborně funguje i při koordinaci pohybů dominantní ruky a jazyka, čímž zlepšuje spolupráci obou mozkových hemisfér.

Smart Mouth není hračkou, ale logopedickou pomůckou určenou výlučně k jejímu použití pro účel, pro který je určena, logopedem, či jinou dospělou osobou, a to pouze vždy za jejich přítomnosti. Smart Mouth je chráněn užitným vzorem vedeným pod č. PUV 2019-36736 a má registrovánu ochrannou známku Evropské unie č. 018179465. Smart Mouth je zakázkový český výrobek s limitovaným množstvím kusů s ruční kompletací, materiály pochází z EU.

výhody