SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 2022 ( World Health Day 2022)

„Naše planeta – naše zdraví“

"Během dvou pandemických roků jsme měli čas si všimnout, že není všechno tak dobré, jak jsme si mysleli" ... Světová zdravotnická organizace (WHO) zve k zamyšlení všechny obyvatele Země... Více než 90 % lidí dýchá nezdravý vzduch, plasty se nacházejí na dně nejhlubších oceánů, na vrcholcích nejvyšších hor, a dostaly se do našeho potravního řetězce.

Heslem Světového dne zdraví 2022 je slogan „Naše planeta – naše zdraví“

Jsme schopni přetvořit svět, kde je čistý vzduch, voda a potraviny dostupné všem? Vitalita společnosti, psychická pohoda a pocit štěstí jsou znaky smysluplnějšího a udržitelnějšího způsobu života.

Kde se ekonomiky zaměřují na zdraví a pohodu? Důraz na péči o zdraví obyvatel současně s péčí o zdravé prostředí - zdraví jedinci jsou podmínkou zdravé komunity.

Kde jsou města obyvatelná a kde lidé mají kontrolu nad svým zdravím a zdravím planety? Vytvářejme takové podmínky, aby všichni mohli žít lepší životy.

  • Naše planeta, naše zdraví
  • Čistý vzduch, voda, potraviny
  • Zdravější zítřek

 Zdroj:  (https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022)

Světový den zdraví byl vyhlášen 7. 4. 1950, kdy také vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization).Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci.

 

KAŽDÝ může přispívat na své úrovni...

Zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se, co pozitivního byste každý sám mohl vykonat pro udržení svého zdraví. Může to být pro Vás jen maličkost - změna stravování, pravidelný pitný režim, víc pohybu, samovyšetření, naplánování pravidelných preventivních zdravotních prohlídek.

Tipy na logopedickou chvilku (Logopedie není jen o správné výslovnosti):

- dopřát si přirozený pohyb - chůze, běh, lezení

- přečíst si společně pohádku

- vyprávět si příběhy nebo co kolem sebe vidíte/co právě děláte

- nepřerušovat dítě při mluvení

- namalovat obrázek do písku, hlíny nebo do vzduchu

- foukat brčkem bubliny do vody

- obejmout se a dát si pusu

- zazpívat si písničku / zapískat si písničku

- jít do přírody

- namalovat si obrázek

- trhat/mačkat/stříhat papír

- navléknout korálky

- hra s plastelínou

- pověste prádlo kolíky na šňůru

- seznamte se se zvířaty

- a další...

 

Udělejte si čas pro sebe a svou rodinu, Smart Mouth přeje celý rok plný zdraví! 

 

Pojištěnci ZP MV ČR (211) mohou z fondu prevence čerpat příspěvky na nákup logopedické pomůcky Smart Mouth:

Více informací: Příspěvek až 2000 Kč na Smart Mouth - Smart Mouth