Návod k použití Smart Mouth

.... 

Pomůcka pro logopedy „Smart Mouth

 

  • Model ústní dutiny je jako logopedická pomůcka využitelný při výuce a cvičení oromotorických dovedností, správné výslovnosti, polykání a demonstraci stimulací jazyka.
  • Napomáhá pochopení výkladu logopeda a upoutání a udržení pozornosti zejména u dětí, kde výklad s demonstrací takto vykazují i hravou formu.
  • Smart Mouth“ je určen pro využití v logopedických ordinacích, v SPC, MŠ a ZŠ s logopedickou péčí a ve všech zařízeních se zaměřením na logopedickou terapii.
  • Smart Mouth“ je příjemného vzhledu s širokou možností skutečně názorné a zábavné demonstrace poloh a tvarování jazyka v ústní dutině, včetně jeho polohy vůči zubům a hornímu i dolnímu patru.
  • Pomůcka je vyrobena z pěnového materiálu s připínacím textilním dutým jazykem, do něhož vkládá logoped ruku (tedy podobně jako do maňáska).
  • Na límec jazyka je přišit suchý zip, který tak spojuje jazyk s pěnovým základem pomůcky prostřednictvím druhé části suchého zipu, která je na pěnový základ přilepena. Tento lepený spoj však nemá neomezenou odolnost vůči náhlým a rychlým pohybům při rozpojování suchého zipu na jazyku a na pěnovém materiálu, které se provádí obvykle v případě potřeby ručního praní jazyka. Proto je doporučeno při oddělování jazyka od pěnového základu opatrné a citlivé zacházení.

 Upozornění: „Smart Mouth“ není hračka, ale logopedická pomůcka, takže je třeba ji používat výhradně k tomu účelu, pro který je určena, logopedem, či jinou dospělou osobou, dítětem pak vždy za jejich přítomnosti.